Rådgivning

Vor rådgivning udføres altid efter en grundig gennemgang af virksomhedens behov, samt hvis det skønnes nødvendigt en analyse/audit af virksomheden. Alle vore analyser/audits dokumenteres, denne gennemgåes sammen med ledelsen i virksomheden. I forbindelse med udvælgelse af underleverandører/underleverandør opfølgning, planlægges alle møder og besøg i samarbejde med vore kunder.

Vi kan til den Biokemiske og Medicinalindustrien samt underleverandører til disse, tilbyde rågivning, der opfylder FDA´s, Myndigheders samt andre kundekrav.

Vi kan til producenter af trykbærende anlæg og komponenter, rådgive med hensyn til de nye krav til producenterne.