Vindmøller Svejser

Om S & Q


S & Q Consultants er et konsulent-firma, etableret tilbage i 1988 i Svendborg, og har virket siden inden for virksomhedsrådgivning i både ind – og udland.

Rådgivning


Vor rådgivning udføres altid efter en grundig gennemgang af virksomhedens behov, samt hvis det skønnes nødvendigt en analyse/audit af virksomheden.

Ydelser


S & Q Consultants udfører en bred vifte af forskellige ydelser bla. indenfor kvalitetsstyring, miljø-styring, svejsning, virksomheds-udvikling og undervisning

Referencer


Vore kunder har i gennem årene været et bredt udsnit af Dansk og udenlandsk erhvervsliv både indenfor den private- og offentlige sektor.

Velkommen til S & Q Consultants

S & Q Consultants er et konsulentfirma, etableret i 1988 i Svendborg, og har virket siden inden for virksomhedsrådgivning i både ind – og udland. Vore kunder har i gennem årene været et bredt udsnit af Dansk og udenlandsk erhvervsliv. Vi har igennem årene og via vore uddannelser, opbygget stor erfaring inden for kvalitetsstyring, miljøstyring, svejsning, virksomhedsudvikling og undervisning.

I de senere år har vi opbygget stor ekspertise, inden for rådgivning til Biokemiske og Medicinalindustri.

I samarbejde med S & Q Consultants vil virksomheden, altid få den optimale rådgivning, på det aftalte rådgivningsområde, samt sikkerhed for at alle aftaler overholdes. Vores rådgivning er altid i tæt samarbejde med virksomhedens ledelse og medarbejdere, hvorfor eventuelle ændringer i et aftalt forløb straks kan tilpasses, hvis en situation opstår hvor en ændring er nødvendig.

Vor rådgivning udføres altid efter en grundig gennemgang af virksomhedens behov, samt hvis det skønnes nødvendigt en analyse/audit af virksomheden. Alle vore analyser/audits dokumenteres, denne gennemgåes sammen med ledelsen i virksomheden. I forbindelse med udvælgelse af underleverandører/underleverandør opfølgning, planlægges alle møder og besøg i samarbejde med vore kunder.